ความรู้ คือสิ่งที่ให้ไม่มีวันหมด การถ่ายทอดความรู้ จึงไม่ทำให้ความรู้ที่มีอยู่ลดลง

Home || Webboard || Contact US || e-Learning

เมนูหลัก


ชุมนุมหุ่นยนต์

  กิจกรรม/รางวัลชุมนุมหุ่นยนต์


ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์

     รางวัลระดับนานาชาติ
  รางวัลระดับภาค
  รางวัลระดับเขตพื้นที่ฯ/จังหวัด 

การเข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน/ศึกษาดูงาน

      ครั้งที่ 30 ประเทศสิงคโปร์
  ครั้งที่ 29 ประเทศมาเลเซีย
  ครั้งที่ 28 ประเทศอินโดนีเซีย
  ครั้งที่ 27 ประเทศบรูไน
  ครั้งที่ 26 ประเทศฟิลิปปินส์
  ศึกษาดููงาน ลาว
  ศึกษาดูงาน เวียดนาม
  ศึกษาดูงาน  อังกฤษ
      ศึกษาดูงาน จีน

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์


บทเรียนออนไลน์ เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้พัฒนานางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ  
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รางวัลเชิดชูเกียรติ

-ครูดีที่หนูรัก ปี 2557 
-ครูดีเด่น อปท. ปี 2556
-คุรุสดุดี ปี 2556
-ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2556
-หนึ่งแสนครูดี ปี 2555

ผลงานวิชาการ

  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรืองระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง


สมุนไพรดอทคอม สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย